Danh sách thành viên

(Theo Quyết định số  982/QĐ-BXD ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Stt Họ tên Chức vụ Cơ quan công tác Chuyên môn Tiểu Ban
1 PGS.TS. Lê Trung Thành Trưởng
Ban
Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu,
bê tông
Bê tông
và vật liệu xây
2 TS. Hoàng Minh Đức Thành viên Giám đốc Viện Bê tông
Viện KHCNXD
Bê tông Bê tông
và vật liệu xây
3 TS. Trần Bá Việt Thành viên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bê tông VN
Trưởng Ban TC Bê tông cốt thép TCVN/TC 71
Bê tông Bê tông
và vật liệu xây
4 PGS.TS. Lương Đức Long Thành viên Nguyên Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu,
xi măng
Xi măng,
vôi và Thạch cao
5 TS. Lưu Thị Hồng Thành viên Phó Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu,
xi măng
Xi măng,
vôi và Thạch cao
6 TS. Nguyễn Thành Đông Thành viên Trưởng Bộ môn Silicat – Trường ĐHBK
Thành viên Ban KT: Sản phẩm Gốm xây dựng TCVN/TC 189
 Gốm sứ Gốm sứ Xây dựng
7 KS. Nguyễn Thế Hùng Thành viên Phó Chủ tịch-Hội Bê tông Việt nam
Trưởng ban TC Vật liệu chịu lửa TCVN/TC 33
Vật liệu Vật liệu chịu lửa,
cách nhiệt chống cháy
8 KS.Nguyễn Huy Thắng Thành viên Tổng Thư ký
Hiệp Hội kính và Thủy tinh VN
Kính
Xây dựng
Kính Xây dựng
9 PGS.TS. Nguyễn Phan Thiết Thành viên Trường Đại học Lâm nghiệp
Trưởng Ban KT Ván gỗ nhân tạo TC 89 và Gỗ kết cấu TC 165
Vật liệu Gỗ Vật liệu Gỗ xây dựng
10 ThS. Nguyễn Văn Huynh Thành viên Phó Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu Polyme Vật liệu Polyme trong XD
11 PGS.TS. Phạm Ngọc Lân Thành viên Trường Đại học KHTN
Trưởng Ban KT Sơn và vec ni TC 35
Vật liệu Polyme Vật liệu Polyme trong XD
12 GS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên Đại học Công nghệ GTVT Vật liệu Polyme Vật liệu Polyme trong XD
13 GS.TS. Nguyễn Việt Anh Thành viên Viện trưởng – Viện KH & KT môi trường KT Hạ tầng Vật liệu kỹ thuật Hạ tầng
14 TS. Bùi Danh Đại Thành viên Bộ môn VLXD, Đại học XD Vật liệu XD Vật liệu XD khác
15 GS.TS.Trương Quốc Thành Thành viên Bộ môn Cơ giới hóa -Trường Đại học XD
Trưởng Ban KT Cần cẩu TC 96
Cơ khí
xây dựng
Máy, Thiết bị xây dựng
và sản phẩm kim loại
16 TS. Vũ Văn Dũng Thành viên Phó Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu
xây dựng
Vật liệu chịu lửa,
cách nhiệt chống cháy
17 ThS. Đỗ Thị Lan Hoa Thành viên Viện Khoa học công nghệ xây dựng Vật liệu
xây dựng
Bê tông và vật liệu xây
18 ThS. Nguyễn Minh Quỳnh Thư ký Ban Giám đốc TT Kiểm định VLXD
Viện Vật liệu xây dựng
Gốm sứ,
Thủy tinh
Gốm sứ Xây dựng
19 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Thành viên Trường Đại học xây dựng Hà Nội Vật liệu XD,
bê tông
Bê tông và vật liệu xây

Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2020