Forgot Password

Thông tin thành viên

PGS.TS. Lê Trung Thành

Chức vụ: Trưởng Ban
Cơ quan công tác: Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng (VIBM)

Công trình nghiên cứu khoa học; Luận án Tiến sĩ

TS. Hoàng Minh Đức

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Giám đốc Viện Bê tông Viện KHCNXD

CV:

ThS. Nguyễn Minh Quỳnh

Chức vụ: Thư ký Ban
Cơ quan công tác: Giám đốc TT Kiểm định VLXD, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM)

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lương Đức Long

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Nguyên Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Lý lịch khoa học

TS. TranBaViet

TS. Trần Bá Việt

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bê tông VN; Trưởng Ban TC Bê tông cốt thép TCVN/TC 71

Lý lịch khoa học

TS. Lưu Thị Hồng

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Lý lịch Khoa học

TS. Nguyễn Thành Đông

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Trưởng Bộ môn Silicat – Trường ĐHBK
Thành viên Ban KT: Sản phẩm Gốm xây dựng TCVN/TC 189

Lý lịch Khoa học

KS. Nguyễn Thế Hùng

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt nam
Trưởng ban TC Vật liệu chịu lửa TCVN/TC 33

Lý lịch Khoa học

ThS. Nguyễn Huy Thắng

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Tổng Thư ký Hiệp Hội kính và Thủy tinh VN

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Phan Thiết

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp
Trưởng Ban KT Ván gỗ nhân tạo TC 89 và Gỗ kết cấu TC 165

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Văn Huynh

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Phạm Ngọc Lân

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Trường Đại học KHTN
Trưởng Ban KT Sơn và vec ni TC 35

Lý lịch Khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Đại học Công nghệ GTVT

Lý lịch khoa học

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Viện trưởng – Viện KH&KT môi trường

CV:

TS. Bùi Danh Đại

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Bộ môn VLXD, Đại học XD

Lý lịch Khoa học

PGS.TS. Trương Quốc Thành

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Bộ môn Cơ giới hóa -Trường Đại học xây dựng
Trưởng Ban KT Cần cẩu TC 96

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Lý lịch  Khoa học

TS. Vũ Văn Dũng

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Phó Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng

Lý lịch  Khoa học

ThS. Đỗ Thị Lan Hoa

Chức vụ: Thành viên
Cơ quan công tác: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Lý lịch  Khoa học