Ban kỹ thuật tư vấn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng lĩnh vực Vật liệu và Cơ khí xây dựng tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023

Ngày 9/11/2023, Ban kỹ thuật tư vấn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng lĩnh vực Vật liệu và Cơ khí xây dựng (VL&CKXD) tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, để đánh giá các hoạt động tư vấn cho Bộ Xây dựng về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, đề xuất danh mục soát xét, xây dựng các tiêu chuẩn năm 2024 và tổng kết các hoạt động chủ yếu của các Tiểu ban Xi măng, vôi và thạch cao; Bê tông và vật liệu xây; Kính xây dựng; Gốm sứ xây dựng; Vật liệu chịu lửa, cách nhiệt, chống cháy; Vật liệu polymer trong XD; Vật liệu gỗ xây dựng; Vật liệu kỹ thuật hạ tầng; VLXD khác và Máy, thiết bị xây dựng và sản phẩm kim loại trong năm 2023. PGS. TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng VIBM, Trưởng Ban kỹ thuật VL&CKXD, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Xây dựng (BXD): ông Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ VLXD; Đại diện của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các Hội và Hiệp hội thuộc lĩnh vực VLXD: ông Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam; TS. Thái Duy Sâm – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội VLXD Việt Nam; Ông Phạm Văn Bắc – Phó Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ VLXD; TS. Nguyễn Quang Cung – Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam; PGS. TS. Lương Đức Long – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam; Đại diện các Viện nghiên cứu, các trường Đại học; các doanh nghiệp là chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và các doanh nghiệp sản xuất VLXD khu vực phía Nam; và đông đủ các thành viên của Ban kỹ thuật VL&CKXD của Bộ Xây dựng và các thành viên của Ban Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Viện Vật liệu xây dựng.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM, Trưởng Ban kỹ thuật trình bày báo cáo về hoạt động tổng thể năm 2023 của Ban Kỹ thuật VL&CKXD gồm 03 nội dung chính: Tình hình thực hiện Đề án 198 về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Hoạt động của Ban Kỹ thuật vật VL&CKXD trong năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Kỹ thuật VL&CKXD năm 2024.

Trong năm 2023, các thành viên Ban Kỹ thuật VL&CKXD và các Tiểu ban đã tích cực rà soát, nghiên cứu tình hình phát triển vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng để tư vấn cho Bộ Xây dựng về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, đề xuất danh mục soát xét, xây dựng các tiêu chuẩn năm 2024. Tổng số tiêu chuẩn lĩnh vực VL&CKXD đã ban hành là 898 tiêu chuẩn, trong đó Bộ Xây dựng đã xây dựng 552 tiêu chuẩn bao gồm lĩnh vực vật liệu XD 479 tiêu chuẩn, lĩnh vực cơ khí XD 73 tiêu chuẩn; Bộ ngành khác đã xây dựng 346 tiêu chuẩn bao gồm lĩnh vực vật liệu XD 284 tiêu chuẩn, lĩnh vực cơ khí XD 62 tiêu chuẩn. Tổng số tiêu chuẩn dự kiến biên soạn mới đến năm 2030 là 843 tiêu chuẩn bao gồm lĩnh vực vật liệu XD 752 tiêu chuẩn, lĩnh vực cơ khí XD 91 tiêu chuẩn. Ban Kỹ thuật VL&CKXD đã đề xuất danh mục TCVN dự kiến xây dựng năm 2024, 2025 bao gồm xây dựng mới 133 Bộ TCVN và soát xét 43 TCVN theo 10 lĩnh vực của 10 Tiểu ban.

Phát biểu tại Hội nghị, các Trưởng các Tiểu ban tiêu chuẩn đã thông tin đầy đủ các hoạt động trong năm 2023 về nghiên cứu, rà soát, đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần soát xét, xây dựng mới cho phù hợp với tốc độ phát triển của ngành xây dựng.

Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu góp ý cho các hoạt động của Ban kỹ thuật VL&CKXD. Ông Phạm Văn Bắc cho rằng, đối với Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy với nhà và công trình, nên xây dựng bổ sung thêm tiêu chuẩn về sản phẩm, cấu kiện song song tồn tại để giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực tế trong quá trình triển khai áp dụng. Ông Nguyễn Quang Cung chia sẻ, chúng ta cần xã hội hoá cả nguồn kinh phí và cách làm để có thể theo kịp sự phát triển khoa học và công nghệ. Nên quan tâm đến việc thành lập Hội đồng và sau khi họp đồng chúng ta cần họp lại để rà soát nội dung cần sửa đổi để đảm bảo tính chính xác khoa học của nội dung.

Tại Hội nghị, ông Tống Văn Nga khẳng định, việc xây dựng tiêu chuẩn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành xây dựng, Ban Kỹ thuật VL&CKXD cần trực tiếp chủ trì, tổ chức làm tiêu chuẩn và soát xét, bên cạnh công tác tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đứng về phía góc độ doanh nghiệp, ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT Phan Vũ Group chia sẻ các doanh nghiệp luôn đồng hành với các nhà khoa học, các chuyên gia để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn VL&CKXD nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thị trường của Việt Nam.

Bế mạc Hội nghị, PGS. TS. Lê Trung Thành thay mặt Ban Kỹ thuật VL&CKXD trân trọng cảm ơn và ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Ban sẽ tiếp thu và điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, cũng như việc tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự tương tác tích cực, tinh thần xây dựng giữa các thành viên Ban Kỹ thuật VL&CKXD và các đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo: