Dự kiến nội dung cuộc họp ban kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng

Dự kiến nội dung họp Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) thứ sáu,…

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022Ban kỹ thuật

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Chiều ngày 28/10/2022, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị thường niên…